משקל

השמנה ואחריות אישית

לאחרונה כתבתי על הצורך שלנו כחברה להבין, שאין מקום לביקורת ולשיפוטיות כלפי אנשים שמנים. ההשמנה אינה הבעיה אלא היא ביטוי

על החמלה, הבחירה והאכילה

כחברה אנחנו שיפוטיים וביקורתיים כלפי אנשים שמנים. גם אני עשיתי את זה בעבר, במיוחד כשעבדתי כאחות. הייתי רואה אדם שמן