סליחה

על החמלה, הבחירה והאכילה

כחברה אנחנו שיפוטיים וביקורתיים כלפי אנשים שמנים. גם אני עשיתי את זה בעבר, במיוחד כשעבדתי כאחות. הייתי רואה אדם שמן