תזונה

השמנה ואחריות אישית

לאחרונה כתבתי על הצורך שלנו כחברה להבין, שאין מקום לביקורת ולשיפוטיות כלפי אנשים שמנים. ההשמנה אינה הבעיה אלא היא ביטוי